Atelier voor eigentijdse leiderschapsontwikkeling

‘Bildung in bedrijf’ biedt inspirerende bijeenkomsten voor ondernemers en leidinggevenden die weldoordacht en waarden gedreven hun toekomst willen beïnvloeden. De deelnemers gunnen het zichzelf stil te staan, te reflecteren en vervolgens gefundeerde vervolgstappen te nemen.

Herkenbaar? Je maakt plannen. Wikt en weegt. Valkuilen omzeil je of kruipt je uit. Jezelf en jouw bedrijf c.q. werkplek zijn continu in ontwikkeling. Vaak ben je net lekker op orde, gebeurt er weer iets waardoor je voor jouw gevoel een stap achterwaarts moet maken.

Ervaring leert dat we veel baat hebben bij het regelmatig in gesprek gaan (sparren) met collega leidinggevenden en ondernemers. Soms uit totaal andere branches. Ondernemende mensen die vergelijkbare problemen of plannen hadden en daar originele oplossingen voor vonden.
Afgezien van dat jouw bedrijf zich ontwikkelt, ontwikkel jezelf zelf ook. Je wordt ouder en ervarener. Jammer genoeg schiet af en toe een cursus volgen, een leerzaam boek lezen of een goed gesprek er vaak bij in. Laat staan reflecteren op wat je deed en waar je nu staat.
Bildung in bedrijf biedt hier de uitgelezen oplossing voor.

Bildung?
Bildung staat voor vorming. Persoonlijke vorming die gericht is op creatief, zelfstandig en genuanceerd denken en handelen.
Uitermate belangrijk dus voor ondernemers en leidinggevenden.

Wat doen we?

We gaan interactief aan de slag met actuele vraagstukken in ieders professionele leven. In dialoog wisselen we hiervoor ervaringen, inzichten en handvatten uit.
Jouw persoonlijk leiderschap wordt ‘aan de tand gevoeld’ vanuit intrinsieke interesse in wat jou bezield. Waar sta je voor en ga je voor?
We staan stil bij waar je vandaan komt, nu staat en wat de toekomst voor je in petto kan hebben.
Bildung in bedrijf biedt hiervoor een open en experimentele leeromgeving waarin sprake is van een vrije uitwisseling van kennis, inzichten en ervaringen. Jou vormend tot een (nog) beter ondernemer/leidinggevende.

Het is dus geen z.g.n. Hoe-training maar de bijeenkomsten bieden ruimte voor reflectie, oefening en onderzoek en daarmee ontwikkeling van inzichten. Alles weldoordacht en direct toepasbaar in jouw privéleven en werk.

Een hoge mate van interactiviteit staat voorop en het zal een beroep doen op je om je kwetsbaar te durven tonen. Alleen op die manier leren we van en met elkaar.

Wie leidt de bijeenkomsten?

Ik, Peter Hans Mastboom, treed op als initiator, procesbegeleider, oefenmeester en gespreksleider. In voorkomende gevallen zullen de bijeenkomsten worden ingeleid door een inspirerende en ervaren deskundige op het gebied van b.v. ondernemerschap, leidinggeven, creativiteit, team samenstellen, e.d. Dit zou overigens ook één van de deelnemers kunnen zijn.

Wat vraagt het van je?

Het vraagt om een open en onderzoekende houding en bij jezelf en de anderen te rade te gaan.
Zet jezelf in de ‘vraagstand’ en stel jouw mening even uit. Jouw Hoofd – denken, Hart – gevoel en Handen – handelen worden voortdurend aangesproken en aan het werk gezet. Letterlijk en figuurlijk.
Deel hierdoor jouw kennis en ervaringen ten dienste van jouw eigen ontwikkeling en die van de anderen.

Wat levert het je op?

Het levert je nieuwe inzichten en handvatten. Praktisch te vertalen naar jouw dagelijkse praktijk.
Door te reflecteren op vroeger, stil te staan bij nu en de doelen en richting naar de toekomst te verwoorden, ontwikkel je een grondig fundament voor jouw eigen manier van ondernemen en leidinggeven. Leidinggeven aan jezelf en binnen jouw professionele leven.

Je leert van het delen van elkaars kennis en ervaringen in dialoogvorm. Je leert van de aangeboden leerstof, oefeningen en reflectie.
Je komt op een informele manier in contact met collega-ondernemers/leidinggevenden buiten jouw eigen organisatie. Het verrijkt jouw netwerk.

Wie zullen er zijn?

Er zullen mensen uit diverse branches zijn en van diverse leeftijden. Allen zijn ondernemer of leidinggevende.
De meesten zullen werken in kleine tot middelgrote bedrijven of organisaties en zich goed herkennen in de besproken onderwerpen.

Praktisch:

 • Locatie
  Holysloot – Amsterdam
 • Aantal bijeenkomsten: te bepalen door de groep
 • Data
  startdatum in februari 2020 t/m juni 2020
  1 x per maand op maandag- of woensdagmorgen (definitieve frequentie en data worden in overleg bepaald)
 • Tijden
  09.30 tot 13.00 (in overleg met de groep kunnen andere dagen/tijden worden bepaald)
 • Aantal deelnemers per groep
  minimaal 5 – max. 8 tot 12 personen

Je bent van harte welkom.

Bel of mail mij even voor je je aanmeld. We bespreken dan jouw vragen en of Bildung in bedrijf bij je past.
Ken je overigens mensen voor wie dit initiatief volgens jou aanbevolen is? Voel je vrij om ze op Bildung in bedrijf te attenderen!