Persoonlijk leiderschap is voor mij onlosmakelijk verbonden met de filosofie van de Levenskunst.
Als tijdens het werken aan een kunstwerk passen we richting, vorm en inhoud steeds weer aan om het nog ‘beter’ te maken. Met als doel: Een plezierig zinvol leven.
We geven permanent leiding aan ons leven in ontwikkeling. Levensfases, nieuwe situaties en veranderende omgevingen vragen ons continu om ons aan te passen.

De quote hieronder verwoord voor mij kernachtig waar het om gaat wanneer je bewust wilt werken aan een ‘plezierig en zinvol’ leven:

Wie zich buigt over de waarde van zijn verlangens, kan misschien ‘worden wie hij is’, dat wil zeggen authentiek. Dat is een stap verder dan controle – zelfbeheer en weten wat je wilt – en gaat over diepgang: weten wat men echt de moeite waard vindt. De meest fundamentele bezinning op onszelf betreft dus het bepalen van onze diepste motivatie, het ontdekken van de sterke waardering die mijn praktisch handelen zal leiden. Daarmee zal ons leven niet langer een gedachteloos toeval zijn maar, als het lukt, een zinvol leven. (Prof. Joep Dohmen. Uit: Levenskunst á la carte, uitgeverij Quist 2013)

De waarde van verlangens bepalen is bepaald niet eenvoudig zoals we merken. Veel van onze verlangens zijn ook sterk afhankelijk van de Ander. En Ik en de Ander leven doorgaans op gespannen voet. We kunnen soms slecht met maar zeker niet zonder elkaar.
Geluksmomenten worden afgewisseld met zware tijden. Het leven doet ons wankelen.
Opvallend is dat we een grondige bezinning op onszelf vaak uit de weg gaan. We laten ons leiden door de opgelegde moraal, de mening en normering van de ander, de waan van de dag en de ruimte in ons hoofd. Bezinning vraagt teveel tijd en energie, en biedt een ongewisse uitkomst. Makkelijker is ons te laten leiden dan het stuur in eigen hand te nemen.
Echter, voor een duurzaam zinvol leven is bezinning op en onderzoek naar waar we echt waarde aan hechten essentieel.

Werken aan persoonlijk leiderschap

Om de waarde van onze verlangens te kunnen bepalen moeten we aan het werk. Zoek mensen om je heen die vanuit empathie confronterend zijn, lees boeken, experimenteer, blijf mentaal en fysiek in beweging en blijf je vooral verwonderen. Het resultaat zal, naar mijn stellige overtuiging, zijn dat je steeds scherper krijgt waar het echt voor jou om gaat in het leven. Je komt sterker in je schoenen te staan. Je durft je kwetsbaarder te laten zien waardoor je toegankelijker bent voor anderen. Je neemt het stuur in eigen hand.

Coaching en levenskunst

Al leidinggevend aan ons leven zien we beren op de weg en komen er vragen langs die ons doen wankelen. De cliënten in mijn coachpraktijk komen vrijwel allemaal binnen met een ‘hoe’ vraag. Hoe kan ik zus of zo doen? Hoe moet ik zus of zo aanpakken? Wanneer ik vervolgens vraag naar het achterliggende verlangen en de waarde die hij/zij er aan hecht blijft het vaak stil of volgt gestotter. Hun Hoe vraag is er vaak een die op korte termijn om een antwoord vraagt. Of en welke implicaties het antwoord voor henzelf heeft op langere termijn is in het hoofd van veel coachee’s vaak niet actueel.
Die actualiteit is volgens mij van belang om bewust inzicht en moed te creëren om overtuigd stappen te maken in de richting die men echt wenst.
Dus niet zonder nadenken proberen te beantwoorden aan wat anderen van jou verwachten maar zelfbewust keuzes maken ten dienste van jezelf én anderen.
Weet wat je komt brengen in het leven (b.v. tijdens een sollicitatie) maar vooral ook wat je komt halen. Waar kom je enthousiast je bed voor uit? In welke omgeving laat jij graag het ‘beste’ van je zelf zien?

Een coach, liever nog een mentor, met levenservaring, onafhankelijk maar betrokken, helpt op gezette tijden om jouw verlangens te verwoorden en te kunnen waarderen. Hij biedt je ondersteuning tijdens het wankelen.

Hoe staat het met jouw levenskunstwerk?