Het leven bestaat volgens filosoof Klaas Mulder uit struikelen, sprokkelen en knutselen.
Ik kan mij wel vinden in deze kernachtige stellingname en vertaal het als volgt:

Vanuit de wieg gaan we struikelend onze weg. Her en der sprokkelen we antwoorden op levensvragen en knutselen hiermee onze ‘handvatten’ om ons staande te houden. Met als doel een ‘Gelukt leven’ vorm te geven.

De een lukt dat uiteindelijk makkelijker dan de ander. Ik heb het bewust niet over beter maar makkelijker. Beter is vaak een oordeel over het resultaat van de ander. Makkelijker heeft hier betrekking op jouzelf. Makkelijker gaat over zelf bewegen en actief proberen. Daarbij pas je jouw talenten en vaardigheden toe.

In de eerste kwart van je leven word je veelal begeleid door o.a. je ouders, ooms, tantes, en docenten. Na je pubertijd ben je dan meer op jezelf aangewezen, en dat wil je ook. Al knutselend vorm je jouw leven. Persoonlijk leiderschap noemen we dat.
Life-, personal-, business-, of geef het een naam coaches maken precies hetzelfde mee als jij. Zonder uitzondering. Al vragen stellend maken ze je graag deelgenoot van hun knutselwerk tot nu toe. Je bent eigenlijk voor hen de toetssteen van het punt waar ze nu staan.

De senioren coaches hebben iets meer ervaring en zijn vaak zelfverzekerder over welke weg wel en niet bewandeld zou moeten worden. De vragen die ze je stellen zijn hierdoor ingegeven.

Mijn opleider zei dat een goede coach niets vindt en dus ook geen oordeel heeft. Een coach zou alleen nieuwsgierig zijn. Ik denk daar in mijn praktijk iets genuanceerder over. Wanneer ik coach stel ik nieuwsgierige vragen op basis van mijn referentiekader met het oog op het verlangen van de coachee. Het kan haast niet anders dan dat ik dus iets vindt en op basis daarvan aansluiting zoek bij de coachee. Primair onderzoekend en zonder oordeel over goed of fout. Daarnaast maak ik de coachee soms deelgenoot van mijn ervaringen. Zowel de negatieve als vooral ook de positieve. Ook breng ik de coachee situatief in contact met mensen uit mijn netwerk waarvan ik denk dat ze iets aan kunnen hebben. Ik combineer hiermee coaching en mentoring.

Coaching helpt persoonlijk leiderschap te ontwikkelen

Als coach help ik jou dus tijdens het ontwikkelen van jouw persoonlijk leiderschap. Leiderschap dat gericht is op genuanceerd, zelfstandig en creatief vormgeven aan jouw fase in het privé of professionele leven. Voordeel is dat, anders dan een familielid of vriend, ik geen direct eigen belang heb bij de uitkomst en daardoor objectiever denk en handel. Je hoeft je tegenover hem of haar dan ook niet te verantwoorden.
Belangrijk is ook je te realiseren dat ik zeker geen adviseur ben. Met alleen een Hoe-vraag binnenkomen kan ik je niet verder helpen. We gaan eerst jouw Waarom-vraag onderzoeken en er de essentie van boven tafel krijgen. Vervolgens begeleid ik je van A naar B en vaak verder en jij gaat daarbij voorop!

Hoe vind je jouw ideale coach?

Google geeft ‘Ongeveer 34.500.000 resultaten’ zoekresultaten op “Business coach Amsterdam”. Een hooiberg met op de eerste pagina’s betalende coaches aan Google. Over de kwaliteit van de coach zegt het echter niks. Teksten als in deze blog kunnen je helpen bij de selectie. Ze spreken je al dan niet aan door de inhoud en toon en inspireren je tot een kennismaking. Vervolgens is vaak de eerste handdruk al bepalend voor een eventueel vervolgtraject.

Ik volg tijdens mijn coaching geen vastgesteld programma of methodiek, maar lever eclectisch maatwerk. Ik ben pas tevreden wanneer jij dat bent. Het vraagt van jou intrinsieke motivatie en bereidheid tot samenwerking. Al doende leer je de waarde van jouw denkwerk te waarderen en maak je weloverwogen stappen naar de toekomst.

Zullen we kennismaken?
T. 0655701275