Lemniscaat - Loopbaancoaching in essentie

Tijdens loopbaancoaching gaat het in essentie om het realiseren van een verlangen. Jouw verlangen om met plezier en goed beloont aan het werk te kunnen of blijven.

Werken is van groot belang in ieders leven. Het geld dat je er mee verdient heb je nodig voor je levensonderhoud en beloont het je inzet en bijdrage. Daarnaast voorziet werken in ieders primaire behoefte aan zinvol bezig zijn en erkenning en herkenning.
Wanneer de erkenning en herkenning in onbalans raken, verstoort dit het plezier, ga je twijfelen en komt het verlangen aan jouw deur kloppen.
Erkenning definieer ik als dat jij als uniek persoon gezien wordt. Je hebt een naam en jouw aanwezigheid wordt opgemerkt en doet er toe.
Herkenning ervaar je wanneer jij wordt aangesproken op jouw specifieke, vaak unieke, bijdrage. Zonder jouw inbreng zou men zeker iets missen dat niet zomaar door iemand anders kan worden ingevuld. Erkenning en herkenning zijn cruciale zingevende voorwaarden in ieders privé en professionele leven.

Dat het lastig is om er achter te komen wat voor jou nodig is om plezier in het werk te ervaren, zul je denk ik uit ervaring beamen. Weinigen weten in de wieg al wat, laat staan wie, ze willen worden.
Op school gaat het om kennis opdoen en maar erg weinig om wat je met die kennis kúnt doen. En niet iedereen heeft inspirerende voorbeelden in zijn omgeving waar je van kunt afkijken. Vaak kom je daar alleen door praktijkervaring dus achter.

De rol van loopbaancoaching

Loopbaancoaching helpt intrinsiek gemotiveerde mensen die werk van plezierig passend werk willen maken. Mensen die eigen wijs opzoek willen naar wat hen werkelijk bezielt en in beweging zet. Het helpen van een loopbaancoach bestaat uit je aan het werk zetten door: je te helpen jouw denkwerk te ordenen. Hoofd en bijzaken te benoemen en scheiden, jouw profielschets te formuleren en onderzoek te doen naar wat jij kunt bijdragen als professional. Op basis hiervan kun jij je, zelfverzekerd, profileren op de arbeidsmarkt, keuzes maken én aan het werk gaan.
Belangrijk is dat je je realiseert dat top-down (doen wat de baas zegt) gestuurd werken zijn langste tijd heeft gehad. Tegenwoordig zijn termen als co-creatie, horizontaal leidinggeven en zelfsturing aan de orde.
Dit betekent voor jou dat je scherp voor ogen hebt wat jij denkt wat jij komt bijdragen aan de creatie van het doel en product van het bedrijf of organisatie. Alleen zeggen; ‘zeg maar wat ik doen moet’ werkt niet meer. Je zult je dus heel goed moeten inleven in de branche, het bedrijf en wat jouw functie en taak hieraan bijdraagt. Onderzoekend, pro- en interactief.

Jezelf op het spel zetten

Ik vind dat een mooie prikkelende zin. Stel je het werken in een bedrijf of organisatie voor als een spel met regels en dat jij daar een rol inspeelt. Hoe wil je hierin erkent en herkent worden? Je zult hiervoor je jouw rol moeten kennen en je moeten afvragen of het spel en de regels jouw bevallen. Volg je blind de regels of ga je ze proberen naar je hand te zetten? En met wie en waar wil je het spel spelen? Wil je hier een proactieve rol inspelen dan zul je voorafgaand, naast grondig persoonlijk onderzoek, ook de alternatieven scherp moeten hebben.
Loopbaancoaching helpt hierbij en is, als het goed is, dus meer dan een paar gesprekken en het dan maar verder zelf uitzoeken. Goede loopbaancoaching biedt een combinatie van coaching (bewustwording) en mentoring (meer praktische ondersteuning) die resultaat gericht is en pas echt afgerond wordt als jij jezelf -authentiek – op het spel durft en kan zetten.

Toelichting - Lemniscaat '... in essentie'

Dit lemniscaat is tijdens mijn loopbaancoaching vaak onze leidraad om alle essentiële zaken aan de orde te laten komen.
De vier woorden zijn allen van belang om te onderzoeken en jouw persoonlijke inhoud aan te geven.
HET, WIJ, IK en ZIJ spreken in deze context voor zich en komen, afhankelijk van jouw vraag, in willekeurige volgorde aan bod.

HET staat voor wat je graag doet.
WIJ staat voor met wie jij graag samenwerkt.
IK staat voor jou als persoon met talenten, competenties, ambities én jouw eigen aardigheden.
ZIJ staat voor wie jij graag in beweging komt. Een bijdrage wilt leveren.

We gaan ieder woord concreet inhoud geven om zo jouw profielschets en beoogde werkplek te typeren.

Peter Hans Mastboom
E: ph @mastboom.pro
T: 06 55 701 275
Linkedin - PH Mastboom