Stel nu dat we het niet meer zouden hebben over veranderen maar over ontwikkelen?
Ik lees net het Management Magazine van Managementboek.nl. Pagina’s vol over boeken die gaan over hoe te veranderen.
Al bladerend vraag ik me af hoeveel tijd en energie er verloren gaat aan Veranderen. Het komt mij over alsof je eerst iets opbouwt, er een stempel “Klaar” opzet en het dan vervolgens gaat veranderen.
Veranderen omdat het toch niet bevalt en niet meer past in het doel.

Als we ons nu eens niet zouden bezighouden met veranderen maar met ontwikkelen. Doorlopend hardop samen nadenken over de stand van zaken, ontwikkelingen in samenleving en techniek tegen het licht houden en op een transparante wijze aanpassingen uitproberen en – indien geschikt bevonden – implementeren.
Laat het een natuurlijk proces zijn op basis van een duidelijk geformuleerde en onderschreven WHY van het bedrijf of de organisatie.

Is dit wat Apple o.a. bedoelt met hun slogan: We dagen de status quo uit ?

Leidinggevenden, managers en coaches hebben hun handen vol aan begeleiden en commitment/draagvlak creëren voor beoogde veranderingen.
Resultaat: weerstand alom wegens het ontbreken van transparantie. Transparantie in een vorm van kwetsbaarheid. Laten zien en horen dat je als leider de uitkomst niet kan voorspellen maar dat je ieders inbreng nodig hebt om tot gedragen besluitvorming te komen.
Medewerkers laten zich niet meer dirigeren maar worden mondiger en willen gehoord worden. Ze willen dat hun talenten worden aangesproken en hun rol en positie in de organisatie ‘beleven’.

Geen respect voor de status quo betekent dat je respect dient te hebben voor je kostbaarste kapitaal: jouw met zorg geselecteerde medewerkers.