“Wil jij voor de kwartjes en de kratjes zorgen? Dan pas ik op de sfeer en aard van het bedrijf.”

Dit is een klassieke opmerking van mijn voormalige werkgever bij de oprichting van ons horecabedrijf.
Het zou uitgroeien tot een goed renderend en bekend bedrijf in het Amsterdamse Vondelpark.

Voor mij typeert het precies waar het verschil zit tussen leidinggeven en managen.
Why en What in handen van de leider. How in handen van de manager. (Zie de Gouden cirkel van Simon Sinek)
De leider weet precies waarom hij/zij iets wil en formuleert zijn visie en doel. Vervolgens geeft hij met zijn missie de richting aan.
Om het uiteindelijke doel te bereiken heeft hij de goede uitvoerders nodig. Het moet gemanaged worden. Mensen die zorgen voor de dagelijkse voortgang. Soms alleen bewaken en aansturen. Soms hands-on op de werkvloer. Vaak allebei tegelijk.

Niet iedere leider kan managen.
Sommige leiders kunnen ook maar beter niet managen :).
Zo blijkt ook dat niet iedere manager kan leidinggeven. Goed zijn in voorwaardenscheppen = managen betekent nog niet dat je ook helder voor ogen hebt waar het bedrijf voor staat en voor gaat.

Dus managers geven geen leiding?
Ja ze geven leiding maar in de praktijk vaak alleen aan het bedrijfsproces.
Taken verdelen, zorgen dat er de juiste spullen zijn, voordoen hoe iets gedaan moet worden, assisteren waar nodig.
Ondergeschikten sturen ze aan met opdrachten, veelal gebaseerd op gewoontes en regelgeving.
Én controleren. Controleren is één van de hoofdtaken van managers. Targets en uitvoering.
Kortom, allemaal How zaken.

Drie petten
In kleinere bedrijven kom je de scheiding leider en manager niet of nauwelijks tegen. Hier zie je dat de eigenaar/leidinggevende drie petten op heeft. De pet van leider, pet van manager en steeds vaker ook de pet van coach.
Als het goed is is hij/zij zich bewust van wanneer welke pet actief is. Dat kan zelfs in één gesprek gebeuren.
Duidelijk maken waarom en waartoe met de leiders pet. Voorwaardenscheppen met de managers pet en de coach pet voor het begeleiden van de medewerker bij het vinden van zijn/haar eigen oplossingen.

Kun je leidinggeven leren?
Leidinggeven kun je niet leren uit een boekje. Ze zult je talenten moeten gebruiken om jouw leiderschap te ontwikkelen.
Het vraagt om het oefenen in het helder verwoorden van WHY je iets wilt. Het vraagt om kwetsbaar durven zijn. En het vraagt om mensenkennis om je te kunnen omringen met de juiste mensen. De juiste mensen voor gezonde tegenspraak en voor de realisatie.
Alleen dan bereik je doelen en resultaat.

In de masterclass ‘Leiderschap in essentie’ ontwikkel je hiervoor de benodigde inzichten en krijg je praktische handvatten aangereikt voor ‘Your way of leadership’. Jouw bewuste en authentieke leiderschap.