Waaraan – Waarom – Hoe – Wat

De Gouden cirkel van Simon Sinek beperkt zich tot de onderwerpen Waarom, Hoe en Wat wanneer het gaat om klanten enthousiast voor iets te krijgen. Prima in geval van een verkoopgesprek maar er mist nog een cirkel waar het gaat om leidinggeven. Namelijk: Waaraan geef je feitelijk leiding? Wat is de eigenlijke bedoeling van het werk dat gedaan wordt?

Voor mij is de volgorde dan ook eerst Waaraan gevolgd door Waarom, Hoe en Wat.

Waaraan staat voor het hele plaatje: Kort en bondig: de bedoeling van waar jouw bedrijf feitelijk mee bezig is. De gewenste uitkomst.
Waar wil het aan bijdragen en/of als resultaat bereiken?

Waarom staat voor: Om een probleem op te lossen. Om aan het volgende bij te dragen. Omdat het mijn droom is om …
Hoe staat voor: Wij pakken dit probleem als volgt aan.. Wij volgende de volgende procedure … Je ziet ons het volgende doen …
Wat staat voor: Je krijgt het volgende in handen. We maken het volgende product. Je ziet het volgende gebeuren.

Waaraan en waarom lijken op elkaar maar zijn echt verschillend. Beschrijf maar eens apart de bedoeling en het waarom van het bedrijf en je zult zien dat de teksten inhoudelijk anders zijn. Het woord doel in ‘bedoeling’ heeft te maken met de uitkomst. Waarom je iets doet komt daar uit voort en is een waardeoordeel.

Zet jouw bedrijf of afdeling in beweging

Weet helder en inspirerend te melden waaráán je leiding geeft, wat de bedoeling is, en je zet jouw bedrijf en/of team in beweging. Zo eenvoudig is het. Bijna.
Veel leidinggevenden ‘stotteren’ zich echter naar een antwoord en komen vaak niet verder dan: ‘Aan mijn bedrijf ‘of ‘Aan mijn team’ wanneer gevraagd wordt waar ze leiding aan geven. Maar wat is de ‘story’, het verhaal achter en vooral ook over jouw organisatie, bedrijf of afdeling? Vertel: wat was de aanleiding en de bedoeling? Waarom is het waardevol? En hoe gaan we dat voor elkaar krijgen en wat levert het uiteindelijk op?
Neem me mee in jouw verhaal! Laat mij erin geloven. Spreekt het mij aan dan ga ik met je aan de slag.
Als leidinggevende wil je graag dat jouw team in beweging komt en blijft, je zult dus een boeiend en verbindend verhaal moeten hebben.
Hiermee leg je het fundament voor de invulling van de Gouden Circel van Simon Sinek. Waarom doen we wat we doen zoals we het doen? Hoe werken we of willen we werken en Wat is ons uiteindelijke product? De Cirkel vrij vertaald naar leiderschap.

Wat vraagt het van jou als leidinggevende

Het vraagt van een leider een diepgaander inzicht en aanpak dan het standaard taakgerichte leidinggeven.
Een aanpak die uitgaat van onderzoek, verwoorden en uitdragen. Onderzoek naar de oorsprong van de organisatie. Overzicht van het bedrijfsproces hebben. Het vormen van het verhaal hierover. En het doorgaand uitdragen hiervan naar de medewerkers. Het fungeert als toetssteen voor veranderingen en legitimeert correcties.
Doe je dit als leider niet, dan zullen de eigen interpretaties van de medewerkers leidend zijn. De gevolgen zijn bekend.

Een paar weken terug stelde ik deze vraag aan tafel met een aantal leidinggevenden uit diverse branches.
Ook hen ontbrak het aan een helder én enthousiast verhaal over de bedoeling van hun activiteiten. Doelstellingen werden al duidelijker verwoord, maar waren veelal korte termijn gericht.
De waan van de dag en de targets waren bij allen leidend.