Bildung na schooltijd?

Bildung is hot.
Met name scholen en lerarenopleidingen zijn er druk mee. Minister Bussemaker heeft het omarmt en er zijn inmiddels twee conferenties aan gewijd.
En op initiatief van studenten is er de Bildung Academie. Kortom ‘persoonlijke vorming’ staat op de agenda.

Jammer dat dat in mijn schooltijd niet zo was. Het had mij als waaromvrager en denker vermoed ik zeker geholpen bij het richting bepalen en vormgeven van mijn toekomst.
De huidige generatie werkenden ontbeert ook Bildung. Natuurlijk zijn er vele andere wegen naar vorming maar duiding van bijvoorbeeld het belang van kunsten, besluitvormingsprocessen, antropologische verschillen en hoe samen te leven en werken komen maar sporadisch aan de orde in ons onderwijs.
Was dat wel zo dan denk ik dat het jezelf staande houden in onze maatschappij, bedrijf, team of organisatie, velen een stuk makkelijker zou afgaan.
Het gevolg is nu dat managers en leiders naar trainingen en workshops gaan om daar hun Hoe vraag beantwoord te krijgen. Hoe geef ik leiding?, Hoe wordt ik gehoord?, Hoe wordt ik gelukkig?, En Hoe wordt ik rijk!
Allemaal Hoe vragen die we waarschijnlijk in veel mindere mate hadden hoeven stellen met voldoende mate van Bildung.

Persoonlijke vorming – lees Bildung – betekent ook meningsvorming. Gefundeerde en genuanceerde meningsvorming. Weten én kunnen verwoorden waar je voor staat en gaat. Door het verschil te kennen tussen dialoog en debat, hoofd- van bijzaken kunnen onderscheiden, kunnen en durven formuleren waar je je over verwondert en het leren waar je de goede antwoorden kunt vinden. Kwetsbaar durven zijn! Wanneer we die vorming hadden gehad was ons leven met onszelf en anderen waarschijnlijk een stuk eenvoudiger.

Is het voor ons werkenden te laat? Hoop en denk het niet.
We kunnen veel leren van de huidige initiatieven op het gebied van Bildung. De Bildung Academie heeft b.v. een doordacht programma dat, met enige aanpassing, zo kan worden toegepast op ons schoolverlaters.

Wie doet er mee?

Wie wil meedenken en bouwen aan een vorm waarin Bildung actueel en toegankelijk wordt voor werkenden die hier behoefte toe voelen? Stuur een mail of bel!
De werktitel is Bildung in bedrijf.

Wil je nog even scherp krijgen wat Bildung is?

Dit interview geeft u in 5 minuten een goed beeld van wat Bildung is.
Prof. Joep Dohmen heeft het hier over opvoeden en onderwijs maar zijn betoog is naar mijn mening één op één toe te passen op leiderschapsontwikkeling.

De Nachtzoen – 23 sept. 2016 – Prof. Joep Dohmen & Colet van der Ven